Cameratoezicht

Cameratoezicht bij De Oude Pastorie

In en rondom De Oude Pastorie hebben we een aantal camera’s geplaatst om toezicht te houden. Daarbij maken we onderscheid tussen algemeen cameratoezicht en video-observatie in de kamers van bewoners.

Algemeen cameratoezicht

U zult begrijpen dat we uw en onze eigendommen willen beschermen. Om die reden hebben we rondom het gebouw en in enkele ruimten camera’s geplaatst. De beelden van deze camera’s worden op grond van ons gerechtvaardigd belang gemaakt en worden na maximaal een half jaar weer gewist. In geval van diefstal, vernieling of een ander delict geven we deze beelden door aan de politie.

Als u door onze camera’s wordt gefilmd, hebt u bepaalde rechten waar we u graag op willen wijzen. U hebt het recht om te weten óf u op een bepaalde datum bent gefilmd. Als dat het geval is, hebt u het recht om de beelden te bekijken. Wilt u niet dat uw beelden worden bewaard, dan hebt u het recht om die beelden te laten wissen, tenzij het belang van De Oude Pastorie om die beelden wél te bewaren, zwaarder weegt. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als de beelden nodig zijn voor opsporingsdoeleinden. Ook kunt u bezwaar maken tegen het feit dat u in of bij De Oude Pastorie wordt gefilmd.

Video-observatie in de studio’s van bewoners

In de studio’s van bewoners kan er video-observatie plaatsvinden, waar (in uitzonderlijke situaties) ook u mee te maken zou kunnen krijgen. Deze observatie vindt uitsluitend plaats bij kwetsbare mensen die extra bescherming nodig hebben, bijvoorbeeld omdat er een grote kans bestaat dat ze vallen. Het is een laatste redmiddel als er geen enkele andere manier is om mensen goed te beschermen. Voor dergelijke observatie vragen we uiteraard altijd eerst om de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner zelf of, indien die daartoe niet meer in staat is, van diens wettelijke vertegenwoordiger. De camerabeelden worden live bekeken door de dienstverantwoordelijk medewerker.

Bewoners of hun vertegenwoordigers hebben te allen tijde het recht om hun toestemming voor de video-observatie op hun studio in te trekken. De observatie wordt dan onmiddellijk gestaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram de Haan, telefoon 06 – 538 044 63, of u kunt een e-mail sturen naar contact@oudepastoriehuizen.nl.