Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet kritisch toe op het beleid en de algemene gang van zaken in De Oude Pastorie. De raad van toezicht is hierover in voortdurend gesprek met de directie. Ook geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. De raad van toezicht komt minimaal viermaal per jaar bijeen. Ze zijn te bereiken via e-mail: rvt@oudepastoriehuizen.nl.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Willy de Groot (voorzitter) – voorzitter
  • Adinda Hansman – lid
  • Jan van der Roest – lid