Zinvolle dagbesteding

Ons uitgangspunt is dat u een fijne dag heeft. Bijvoorbeeld door u individueel of in een groep in de drie huiskamers allerlei activiteiten aan te bieden. Leuk en nuttig. Denk bijvoorbeeld aan geheugentraining, muziek, een spelletje, puzzelen, luisteren naar verhalen of poëzie, schilderen of tekenen. Te veel om op te noemen. Een aantal van deze activiteiten staan in het teken van het steeds wisselende maandthema.
Wilt u liever werken in de moestuin? Of genieten in het zonnetje op het terras? Alles is mogelijk.

Er zijn ook allerlei mogelijkheden om u nuttig te maken. U kunt bijvoorbeeld meewandelen naar het dorp om brood te halen, helpen bij het tafeldekken, planten verzorgen of wasgoed vouwen.

Bewegen

Bewegen is goed voor uw motoriek en uw geheugen. Wij hechten daarom veel waarde aan ons bewegingsprogramma. Denk bijvoorbeeld aan wandelen in de tuin, fietsen op de duo-fiets, bewegen op muziek, balspellen of dansen.
Twee keer in de week komt een bewegingstherapeut op bezoek om met u of samen met een groep bewoners te bewegen. Ook kunt u deelnemen aan onze Gooise wandelclub. Elke week wandelen we met een aantal bewoners in het bos of op de hei. Natuurlijk hoort daar onderweg een lekker kopje koffie bij.

De Oude Pastorie biedt in het Ontmoetingscentrum ook dagbesteding aan mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie die nog zelfstandig wonen. Lees meer

Zingeving

De naam ‘De Oude Pastorie’ verwijst vanuit zijn historie naar een christelijke identiteit. Dit geldt ook nu nog. De protestants-christelijke levensvisie komt bijvoorbeeld tot uiting in het vieren van de christelijke feestdagen en kringvieringen rondom zingeving. Bewoners hoeven geen lid te zijn van een kerkgenootschap, iedereen is welkom en bepaalt zelf hoe hij invulling wil geven aan zingeving. 

Muziek

Elke week zingen we onder begeleiding van een pianist. We luisteren samen naar klassieke muziek. Ook tijdens activiteiten in de huiskamer speelt muziek vaak een belangrijk rol. En er treden regelmatig koren, orkesten en ensembles op.

Piano spelen