Familiecommissie

Wij maken graag gebruik van de ervaringen die onze bewoners en hun familie met De Oude Pastorie hebben. We doen dit via de familiecommissie. Met deze commissie bespreken we praktische zaken die voor onze bewoners van belang zijn, maar ook ideeën die hun leven kunnen verrijken en veraangenamen. De familiecommissie komt minimaal driemaal per jaar bijeen.