Kwaliteitsplan en -verslag

Het kwaliteitsplan en – verslag van De Oude Pastorie zijn geschreven naar aanleiding van het kwaliteitskader voor Verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is als kwaliteitstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Dit register maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, bewoners en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is en vormt de basis voor toezicht en verantwoording. Hierbij treft u ons kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag aan.