Verzorgd wonen

Ons uitgangspunt is dat u een fijne dag heeft. Dit bereiken wij door u dagelijks activiteiten aan te bieden in de diverse huiskamers en u op deze wijze positief te activeren en te stimuleren. U kunt hierbij denken aan diverse vormen van geheugentraining, muziek, een spelletje spelen, puzzelen, luisteren naar verhalen of poëzie, schilderen, tekenen of handwerken. Ook maken wij graag een wandeling door de tuin of gaan het dorp in. Voor de activiteiten maken wij ook gebruik van de materialen van de Dementheek. Hierover leest u meer in dit krantenartikel.

Het balang van bewegen

Bewegen maakt een belangrijk deel uit van het dagelijkse activiteitenprogramma. Dat doen wij bijvoorbeeld door samen te wandelen, te bewegen op muziek of balspellen te spelen. Wekelijks komt er een bewegingstherapeute om met onze bewoners in de groep of met u alleen te bewegen.

Omdat muziek rust kan bieden, laten wij u, indien u dat wenst, met een koptelefoon naar muziek luisteren in een huiskamer of op uw studio. 

U kunt deelnemen aan onze Gooise wandelclub. Wekelijks gaan wij met een aantal bewoners naar het bos of de hei om te wandelen, af en toe uit te rusten of een bankje en af te sluiten met een kopje koffie of thee in een leuke uitspanning.

Passende daginvulling

Wij bieden een dagbesteding aan die de ene keer is afgestemd op uw individuele wensen en een andere keer op die van de groep. Hierbij kunt u denken aan deelname aan activiteiten in de huiskamer, elders in het huis of buiten.

Daarnaast zijn er voor u volop mogelijkheden om een prettige plek te vinden om te lezen, een praatje te maken, een kopje thee of koffie te drinken met een medebewoner of vrienden/familie.

Als u zich graag nuttig maakt, zijn hiervoor allerlei mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan het meewandelen naar het dorp om bij de bakker brood te halen, helpen bij het dekken van de tafel voor de lunch of het avondeten, de planten verzorgen of het wasgoed vouwen.

U kunt zelfstandig naar buiten om een wandeling te maken door de tuin,  te tuinieren of te genieten van de zon op het terras.

De waarden van muziek

Muziek is heel belangrijk binnen De Oude Pastorie. Wekelijks zingen wij samen onder begeleiding van een pianist. Daarnaast luisteren wij samen met u naar klassieke muziek en bieden wij in de huiskamer regelmatig een activiteit aan waarin muziek centraal staat.

Aandacht voor kunst

Kunst doet een beroep op zowel cognitieve vaardigheden als emoties. Uit wetenschap-pelijk onderzoek blijkt dat kunst kijken de stemming verbetert en daarmee ook het denkvermogen. Kunst komt daarom in vele verschillende vormen terug in het activiteitenprogramma, zoals een bezoek aan het Singer museum speciaal voor mensen met geheugenproblematiek. Ook bezoeken wij het Huizer Museum.

Er op uit

Wij organiseren met regelmaat uitstapjes voor u en uw medebewoners. Naast de eerder genoemde uitstapjes naar musea of die met de wandelclub, worden ook tuincentra, de dierentuin of de theetuin bezocht.