Pilot-project Leefplezierplan voor de zorg

Wat gebeurt er met de kwaliteit van zorg als je daadwerkelijk de wensen en verlangens van individuele ouderen centraal stelt? Deze vraag staat centraal in het pilot-project Leefplezierplan voor de zorg dat Leyden Academy uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS. De pilot duurt twee jaar en er doen 10 instellingen voor ouderenzorg aan mee, waaronder De Oude Pastorie in Huizen. Kijk voor meer informatie op de website van leydenacade.